Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

скачать реферат

управлінням статистики за підприємством закріплено ідентифікаційний код 25313556. Це підприємство розташоване за адресою Житомирська область, м. Новоград-Волинський, шосе Корецьке, 13. Має свій поточний розрахунковий рахунок №26000301935136, що знаходиться у Новоград-Волинському відділенні Промінвестбанку, МФО 311711. Підприємство зареєстроване як платник податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер 253135506155). Підприємство займається виробництвом товарів народного споживання, торгівлею цими товарами (гуртом і вроздріб), громадським харчуванням, заготівлею і переробкою сільгосппродукції. Основиною метою діяльності підприємства згідно Статуту є забезпечення потреб системи споживчої кооперації та громадян в продукції, насичення споживацького ринку продукцією власного виробництва та купованих товарів. Виконується це завдання за рахунок діяльності трьох підрозділів (рис ???????????????) - виробничий цех цех, де піддається переробці (солінню, копченню) риба і мясопродукти. Х цеху продукція йде до системи роздрібних магазинів через гуртову торгівлю та виробництво на замовлення та безпосередньо до споживача через власний торгівельний лоток на місцевому ринку, а також у вигляді напівфабрикатів готової продукції надходить до підприємства громадського харчування кафе “Верес” - кафе “Верес” займається виготовленням і реалізацією продукції власного виробництва, а також купований товарів - останній підрозділ це торгівельний лоток, що займається реалізацією продукції виробничого цеху, працює періодично два дні в неділю. Адміністративно-управлінський апарат підприємства складається з директора Марчука В.В. та головного бухгалтера Літоти Л.В., крім того на кожному підрозділі є матеріально-відповідальна особа, що несе відповідальність за його діяльність, так в кафе “Верес” завідуюча Літвінчук Г.Я., у виробничому цеху Глакова Я.Б., а на лотку працює один продавець Юрченко Л.І. Під керівництвом головного бухгалтера знаходиться бухгалтер Кириченко і касир Марчук. Для раціонального використання робочого часу обовязки між працівниками бухгалтерії розподілені так касир займається веденням операцій по касі, а також робить обробку звітів матеріально-відповідальних осіб, що подаються кожної неділі бухгалтер веде податковий облік на підприємстві загалом головний бухгалтер займається складанням звітності, а також певною мірою виконує обовязки замісника директора. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до книжно-журнальної форми обліку, при якій накопичення і систематизація документів за господарськими операціями здійснюється в журналах (Додаток ))))) Згідно Наказу по підприємству №250 від 28.09.2000 року (Додаток ??????) на підприємстві почалось реформування системи бухгалтерського обліку і вже з 1.10.2000 року облік ведеться за новим планом рахунків у відповідності до Пололжень (стандартів бухгалтерського обліку). Було складено таблицю перекладання сальдо рахунків старого плану на рахунки нового плану. Якщо розглядати результати діяльності підприємства, то вони свідчать про досить ефективну його роботу. На протязі девяти місяців 2001 року підприємство отримало 11132, 76 гривень прибутку, в тому числі по громадському харчуванні 5853,22 та по виробництву 5279,51грн.(Додаток ??????????). Рентабельність склала по виробництву 11,5%, по підприємству громадського харчування 2,3%, що свідчить, що продукція є конкурентноспроможною і має свого покупця. Оскільки Підприємство по переробці риби і мясопродуктів не є юридичною
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
особою, тому податок на прибуток не сплачує, проте декларацію про прибуток в бухгалтерії складають, але подають її в головне підприємство Майстрівське споживче товариство, де на її основі складається консолідована декларація про прибуток. Після нарахування і сплати податку він розподіляється між підрозділами в залежності від отриманого прибутку підрозділом. Слід відмітити, що в цілому Майстрівське товариство не отримувало прибутку вже близько року і Підприємство по переробці риби та мясопродуктів єдине з його підрозділів, що отримує прибутки від своєї діяльності. Як результат діяльності у підприємства виникають такі податкові зобовязання - по податку на додану вартість - по податку з власників транспортних засобів (як власник автомобілю) - по комунальному податку - по збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - по збору на забруднення навколишнього середовища - по збору до державному обовязковому пенсійному страхуванню - по прибутковому податку з громадян та іншим податкам і зборам (Додаток ????????????7). грім того підприємство має зобовязання перед своїм головним підприємством і щоквартально перераховує на рахунок Майстрівського споживчого товариства 30% свого чистого прибутку. Після цього залишок прибутку розподіляється на потреби підприємства - на виробничий розвиток 51%, в тому числі не менше 30 % на поповнення обігових коштів - на соціальний розвиток 49%, в тому числі на виплату дивідендів по додатковим пайовим внескам 35%, в фонд соціального заохочення 14%. 4. Документальне оформлення розрахунків з бюджетом в податковому і фінансовому обліку Податковий облік так само як і фінансовий побудований на суцільному і безперервному спостереженні за станом господарюючого субєкта та процесів, що відбуваються в господарстві. Для проведення такого спостереження необхідно кожний господарський факт або процес оформити відповідним документом. Проте тут треба чітко розрізнити первинні документи, на основі яких розраховується база оподаткування і розмір податку, а також документи, де розраховується розмір податку до сплати. До перших відносять документи як фіксують господарські операції, що призводять до появи податкових зобовязань. Такими документами є товарно-транспортна накладна, видаткова накладна (або рахунок-фактура), виписка банку, чек тощо. Товарно - транспортна накладна складається при отриманні запасів безпосередньо від постачальників, доставлених їх транспортом або транспортом сторонньої організації безпосередньо на підприємство. Обовязковим є заповнення усіх реквізитів, які містяться у цьому документі: підстава на відпуск товарів, номер автомашини, номер дорожнього листа, прізвище водія і вантажника, через якого відпускається товар, ким і кому відпущений товар, найменування, кількість, ціна і вартість товару. Цей документ є підставою для збільшення валових витрат підприємства, тому при не заповненні реквізитів “Навантажувально - розвантажувальні операції”, “Транспортні послуги” підприємство не має права віднести до складу валових витрат витрати по перевезенню, навантаженню і розвантаженню товару. Накладна підписується матеріально-відповідальною особою, що відпустила товар, агентом, що прийняла товар до перевезення, а також матеріально-відповідальна особа підприємства одержувача, що прийняла товар (проставляється штамп підприємства - одержувача). Відвантаження товарів зі складу проводиться матеріально-відповідальною особою за виписаним рахунком-фактурою (або видатковою накладною) із зазначенням найменування,

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6 7

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы