Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

Ради № 872 від 20.03.91Основні положення банківських операцій. 2Про оподаткування прибутку підприємств Закон УкраїниПостановою Верховної Ради № 334/94 від 28.12.94Порядок оподаткування прибутку підприємств.3Про оподаткування прибутку підприємств Закон УкраїниПостановою Верховної Ради № 247/95 від 27.06.95Порядок оподаткування прибутку підприємства.4Про оподаткування прибутку підприємств Закон УкраїниПостановою Верховної Ради № 283/97 від 22.05.97Порядок оподаткування доходу підприємств.5Про підприємство Закон УкраїниПостановою Верховної Ради № 152 від 27.03.91Основні засади функціонування підприємств різних форм власності.6Про підприємство Закон УкраїниПостановою Верховної Ради № 212 від 7.02.92Основні форми підприємницької діяльності7Про систему оподаткування Закон УкраїниПостановою Верховної Ради № 1251 від 25.06.91Про порядок оподаткування8Про затвердження порядку визначення суми податку на№ 1579 від 2.07.98Порядок визначення суми податку та спрямування її до державного прибуток підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених коштів до Державного бюджету України Постанова Кабінету Міністрів Українибюджету.9Про перелік покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та залишків готової продукції, облік приросту (убутку) балансової вартості яких ведеться за наслідками звітного (податкового) року Постанова Кабінету Міністрів України№ 1579 від 2.07.98Основні напрямки формування собіватрості покупних товарів.10Про перелік зарахування до Державного№ 1282 від 19.07.99Порядок зарахування коштів, що надходять відбюджету України у 1999 році та використання коштів, що надходять від сплати податку на прибуток підприємств, визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації Постанова Кабінету Міністрів України.сплати податку на прибуток підприємств.11Про порядок зарахування до Державного бюджету України на 1999 рік частини амортизаційних відрахувань Постанова Кабінету Міністрів України.№ 3 від 4.01.99Про амортизаційні відрахування Крім вищезазначених нормативних документів широко використовувались різноманітні літературні джерела. Так, питання формування прибутку, механізму його утворення на підприємствах різних форм власності широко висвітлено в підручнику Бланка І.А. “Управління прибутком” 1,с.36 (Герчікрва І.Н. Фінансовий менеджмент). Особливості обчислення і сплати прибутку державних підприємств в умовах ринкових відносин описано в підручнику Василика О.Д. “Державні Фінанси України” 2,с.99 (Василик О.Д. Державні Фінанси України). Про економічну природу, сутність та значення, та джерела утворення прибутку йдеться мова у підручнику Герчікова І.Н. “Фінансовий менеджмент” 3,с.57 (Герчікова І.Н. Фінансовий менеджмент). Питання прибуток, як результат ефективної діяльності підприємства, та механізм його формування розглянуто в підручнику Нестеренка А.Г. “Прибуток і рентабельність на торговому підприємстві” 4,с.89 (Нестеренко А.Г. Прибуток і рентабельність на торговому підприємстві). Аналізу з структурно логічних схем, формування балансового прибутку підприємств, різних сфер діяльності присвячено кілька розділів у підручнику Поддєрьогіна А.М. “Фінанси підприємств” 5,с.61 Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. Особливості формування прибутку від реалізації продукції та інших видів діяльності розглянуто в підручнику Ушакової Н.М. “Економіка торговельного підприємства” 6,с.120
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Питання стратегії управління прибутком торговельного підприємства в умовах ринкової економіки широко висвітлено в підручнику Холта Р.Н. “Основи фінансового менеджменту” 7,с.464 Холт Р.Н. Основи фінансового менеджменту. Види прибутку підприємства, та його відображення в бухгалтерському обліку, аналізі, плануванні розглянуто в підручнику Шеремети А.Д. “Фінанси підприємств” 8,с.283 Шеремет А.Д. Фінанси підприємств.

1.3. Організаційно-економічна характеристика Корделівського радгоспного робітничого кооперативу.

В умовах ранкової економіки діють різні форми власності. Наше підприємство, засноване на колективній власності. Право колективної власності виникає на підставі: добровільного обєднання майна громадян та юридичних осіб для створення кооперативів. У колективну власність можуть бути передані землі колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, зокрема створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, землі садівничих товариств за рішенням загальних зборів. Власник самостійно володіє, користується і розпоряджається обєктами власності, які йому належать. Вищими органами управління субєктів колективної форми власності є загальні збори, конференції, зїзди тощо. Корделівський радгоспний робітничий кооператив Калинівської райспоживспілки Вінницької області зареєстровано в Калинівській Райдержадміністрації реєстраційний (номер) № 160 6 квітня 1994 року. Затверджено зборами уповноважених пайовиків Корделівського Радгоспробкоопу в серпні жовтні 1193 року пр. № 1 22ю10.1993 року. Корделівський радгоспробкооп самостійна, демократична організація громадян, які проживають або працюють в с. Корделівка, Комунарівка, Хомутинці, Радівка, Писарівка, Нападівка, Мончинці, Заливанщина, Черепашинці, від Весела, від Первомайськ Калинівського району, Вінницької області та на основі добровільності членства і взаємодопомоги обєдналися для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного й соціального стану. Радгоспробкооп вважається створеним, визначається юридичною особою і може здійснювати господарську та іншу діяльність з дня його державної реєстрації. Радгоспробкооп на добровільних засадах входить до складу районної спілки споживчих товариств та має право вільного виходу з неї. Радгоспробкооп може делегувати райспоживспілці частини своїх повноважень та виконання окремих функцій. Конкретні умови делегування повноважень і функцій визначаються договором між радгоспробкоопом та райспоживспілкою. Для зміцнення звязків радгоспробкоопу з своїми членами пайовиками у його складі створюються органи самоврядування і контролю на кооперативних дільницях дільничні кооперативні комітети, комісії кооперативного контролю та інші, покликані залучати пайовиків до управління господарською та громадською діяльністю радгоспробкоопу, розвивати його звязки з органами державної і виконавчої влади, сільськими (фермерськими) господарствами, колективними сільськими господарствами та іншими підприємствами, здійснювати контроль за роботою підприємств споживчої кооперації, які знаходяться на території дільниць. Основними цілями і завданням радгоспробкоопу є задоволення потреб своїх членів і обслугованого населення в товарах та послугах, сприяння розвитку їх трудової і соціальної активності, зростання добробуту і культурного рівня. Для здійснення своїх основних цілей і завдань радгоспробкооп: а) організовує торговельне

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы