Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

обслуговування, громадське харчування та надання населенню послуг; б) закуповує у населення, сільських господарств сільськогосподарську продукцію і сировину, ягоди, гриби, лікарськотехнічну сировину для наступної переробки і реалізації; в) виробляє продовольчі і непродовольчі товари з сировини і матеріалів, що централізовано виділяються державою та придбаними в іншому порядку, не забороненим чинним законодавством України; г) на взаємовигідних умовах сприяє розвитку фермерських та особистих підсобних господарств громадян по вирощуванню і відгодівлі худоби, птиці, виробництву овочів і фруктів, а також їх первинній переробці; д) всемірно розвиває самоврядування і кооперативну демократію, веде пропаганду принципів і методів кооперативної діяльності; е) захищає права і інтереси своїх членів і обслугованого населення як споживачів щодо забезпечення їх якісними товарами та послугами. Індивідуальними членами радгоспробкоопу можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку. Прийом громадян у члени радгоспробкоопу проводиться за їх письмовою заявою зборами уповноважених на кооперативних дільницях не пізніше як в 30-денний строк з дня подання заяви. Кожний вступаючий у члени вносить внесок, вихід з членів теж на підставі письмової заяви, яка розглядається зборами уповноважених у 30-денний строк. При цьому йому повертається вся сума пайового внеску і сплачується належна частина прибутку за результатами роботи за рік. Вищим органом управління радгоспробкоопу є збори уповноважених, які правомочні розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності радгоспробкоопу. Кожний член користується на зборах уповноважених правом одного голосу і це право не може бути переданим іншим особам. Збори уповноважених: а) приймають Статут радгоспробкоопу; б) визначають розміри вступного та обовязкового пайових внесків; в) приймають громадян в члени та виключають з нього; г) обирають голову правління, членів правління та ревізійної комісії, визначають числьний склад цих органів ... Основною формою здійснення повноважень пайовиків на кооперативній дільниці є дільничні збори. Правління радгоспробкоопу є його виконавчорозпорядчим органом, відповідальним органом, відповідальним перед зборами уповноважених. Правління радгоспробкоопу знаходиться в с. Корделівці Калинівського району, Вінницької області та має печатку з зазначенням своєї назви. Власністю радгоспробкоопу є засоби виробництва, вироблена продукція та інше майно, що належить йому і необхідне для здійснення статутних завдань. Власність радгоспробкоопу створюється з внесків його членів, прибутків, одержаних від реалізації товарів, продукції, послуг і цінних паперів, а також іншої діяльності та надходжень, не заборонених чинним законодавством України. Доходи радгоспробкоопу формуються за рахунок коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, продажу цінних паперів та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством. Прибуток радгоспробкоопу після сплати платежів у бюджет, виходячи с потреби, спрямовується на розвиток господарської діяльності, соціальні заходи, дивіденди членів радгоспробкоопу на їх обовязковий, пайовий та інші внески. Частина чистого прибутку передається у власність трудових колективів, підпорядкованих радгоспробкоопу підприємств та організацій та їх органам управління. Розподіл продуктів є виключним правом зборів уповноважених членів радгоспробкоопу. Власні кошти радгоспробкоопу поділяються на основний (статутний), пайовий та спеціальні фонди.
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
Основний (статутний) фонд утворюється за рахунок відрахувань від розподілюваного прибутку, коштів спеціальних фондів, які використовуються на фінансування капітальних вкладів, вступних внесків, різних безоплатних надходжень. Цей фонд є неподільним і не підлягає розподілу між членами радгоспробкоопу. Пайовий фонд утворюється за рахунок пайових внесків індивідуальних і колективних членів радгоспробкоопу і є подільним (поворотним). Повернення пайових внесків відбувається у порядку, який визначається цим Статутом. Спеціальні фонди утворюються за рахунок чистого прибутку та інших надходжень. Збитки від господарської діяльності по наслідках роботи за рік покриваються із коштів основного (статутного) фонду. Радгоспробкооп та його розрахункові підприємства мають право: а) відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні, вільно розпоряджатися коштами, що на цих рахунках; б) одержувати в установах банків, у підприємствах і організаціях позички з повною відповідальністю за одержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни; в) користуватися кредитами Банків України, комерційним кредитом в іноземній валюті та погашати їх за рахунок валютних коштів, одержаних від реалізації продукції, що імпортується, або інших власних коштів; г) зараховувати валютну виручку на валютний балансовий рахунок і використовувати її самостійно. Загальні Збори уповноваженихголова правліннячлени правлінняревізійна комісіямагазини спілки зав. магазиномбухгалтерипайовики Рис. Організаційна структура діяльності Корделівського радгоспного робітничого кооперативу

Таблиця 1. Економічна характеристика діяльності Корделівського радгоспного робітничого кооперативу. № з/пОдин.вим.І кв. 99 р.ІІ кв. 99 р.І кв. 2000рДо ІІ кв.Від І кв.99рВід І кв.Від І 2000рВідхил%Відхил%12345678910 123456789101Обсяг реалізованих товарів (без ПДВ)тис. грн.96,8249,7148,3152,9257,951,5153,22Валовий дохідтис. грн.24,362,93738,6258,812,7152,23Рівень валового доходу%25,125,124,9---0,299,24Витрати оббігутис. грн.-4,93,7-1,68,6-75,53,332,65Рівень витрат обігу%-5,061,48-1,076,34-29,23,99211,46Фінансовий рез-тат від реалізованих товарівтис. грн.-9,8--38,69,8--28,8393,87Результат позареалізаційних операційтис. грн.0,10,2-0,1200--8Кінцевий фінансовий результат діяльностітис. грн.-9,9-0,2-9,7202--9Прибуток (збиток)тис. грн.27,227,21,5-100-25,75,5110Рівень рентабельності (збитковості)%37,514,51,01-2338,6-36,42,6911Загальний коефіцієнт ліквідностітис. грн.2,453,01-0,56122,8-- Згідно наведених даних в таблиці 1 обсяги реалізації товарів зростають, причому ця тенденція зберігається на протязі періоду, що аналізується. Це в свою чергу, викликає збільшення валового доходу, а рівень його коливається в межах 25 %. Парним результатом вдало здійсненої фінансово господарської діяльності є величина отриманого прибутку (27,2 тис.грн.) проте рівень рентабельності знижується. Цей показник свідчить, що на підприємстві необхідно шукати резерви зростання доходу та поліпшення збуткової діяльності.

2. Характеристика системи обліку та контролю формування прибутку підприємства та розрахування з бюджету по його оподаткуванню.

2.1. Документальне оформлення обліку та контролю прибутку підприємства.

Облік це спосіб документального спостереження, контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, спільних підприємств) , а також система збирання, вимірювання, обробки і передачі

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы