Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

інформації про господарську діяльність підприємства, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. Документальне оформлення облікових та контрольних операцій з прибутків знаходить своє відображення в иидах декларацій: - Декларація про прибуток підприємства; - Декларація про прибуток банківської установи; - Декларація про доходи страховика; - Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво с/г продукції. Декларація про прибуток підприємства змінилася і по суті, і за формою. Обсяг Декларацій значно збільшився: крім основної форми є ще 17 додатків, у кожного з яких є власна назва і буквене призначення. По суті більшість додатків є розшифровкою окремих рядків Декларації. Декларація складається із заголовної частини, 4 граф і 46 рядків. Таку ж кількість граф мають і додатки. У першій графі міститься найменування показника, у другій код рядка. Саме під цім кодом (або, інакше кажучи, порядковим номером) той або інший рядок згадується в Порядку складання Декларації про прибуток підприємства (не слід путати цей номер із числовим позначенням показників у першій графі). Коди рядків додатків складаються з двох розділених крапкою цифр, перша з яких відповідає коду рядка Декларації. Наприклад: рядок 5 Декларації заповнюється на підставі даних додатка Д, і коди рядків додатка Д починаються з цифри 5. Виняток становить тільки додаток Ж, на підставі якого заповнюється відразу декілька рядків основної форми. Графи 3 і 4 Декларації і додатків вільні, їх будуть заповнювати платники податків. У попередній Декларації платниками податків заповнюється тільки одна графа і до неї зносилися показники, розраховані наростаючим підсумком з початку звітного року. Тепер такі показники відображаються в графі 4, а в графі 3 відображаються окремо показники за звітний квартал. У 3 кварталі 1997 року дані граф 3 і 4 по кожному рядку будуть однакові, оскільки цей квартал є першим кварталом роботи згідно з новим Законом. Рядки Декларації згруповані у сім умовних частин. У кожній частині обєднані однорідні показники: - частина 1 (рядки з 1-го по 11-й) валові доходи; - частина 2 (рядки з 12-го по 33-й) валові витрати; - частина 3 (рядки з 34-го по 35-й) суми амортизаційних відрахувань; - частина 4 (рядки з 36-го по 40-й) прибуток або збитки; - частина 5 (рядки з 41-го по 42-й) податкові зобовязення; - частина 6 (рядки з 43-го по 45-й) податок на прибуток; - частина 7 (рядок 46) - зобовязання платника податку з утримання і перерахування до бюджету податку у джерела виплати. Рядки Декларацій заповнюються на підставі: 1) показників додатків. У цьому разі в графі 1 після найменування показника зазначено, на підставі якого додатка заповнюється той чи інший рядок. Причому в деяких випадках дані просто переносяться з конкретного рядка додатка в конкретний рядок Декларації. В інших випадках, перш ніж заповнити рядок Декларації, треба винести загальну суму рядків того чи іншого додатка. Наприклад, щоб заповнити 1 рядок Декларації, досить перенести до неї показник з рядка 1.7 додатка А. Для того, щоб заповнити рядок 12 Декларації, необхідно заздалегідь з додатка Ж вибрати показники рядків 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13 і вивести їх загальну суму; 2) безпосередньо показників бухгалтерського або податкового обліку Таких рядків найбільше у другій частині Декларації. У них відображаються ті показники, які будуть використані податковими органами при відборі платників на документальні перевірки; 3) підсумок показників
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
інших рядків Декларації (таким чином заповнюються рядки 11,32,36,43,44). Більшість рядків додатків заповнюються на підставі даних бухгалтерського або податкового обліку. Однак у додатках О і П при розрахунку показників 36.1, 41.1 і 41.2 використовуються дані Декларації. Таким чином: - Декларація повязана з додатками; - кожному рядку основної форми або додатка відповідає певний пункт Порядку; - керуватися при заповненні рядків слід тими чи іншими статтями, пунктами і підпунктами Закону; - показники для заповнення Декларації і додатків необхідно формувати на підставі певних облікових документів, даних бухгалтерського і податкового обліку, спеціальних розрахунків. Під час заповнення додатків може виявитися, що в деяких з них взагалі не буде показників. Наприклад, у підприємства в звітному періоді не було доходів від операцій з основними фондами і нематеріальними активами, значить додаток В йому заповнювати не треба. І не треба подавати цей додаток до податкового органу. Відповідно до пункту 1.6 Порядку № 6 “у разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність операцій, платники податків не подають до податкового органу додатки, передбачені відповідним рядком декларації”. А ось у рядку 3 Декларації, що відповідає додатку В, обовязково поставити прочерк. Це вимога пункту 1.4 Порядку. Сама ж декларація (мається на увазі її основна форма без додатків) згідно з пунктом 1.6 Порядку “подається платником податку незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податку зобовязання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку”. Цілий ряд рядків додатків стосується окремих категорій платників податків, наприклад небанківських фінансових установ, інноваційних центрів, виробників спеціальних продуктів дитячого харчування тощо. Іншим платникам податків не доведеться заповнювати ці рядки. Тому доцільно вже при першому знайомстві з Декларацією відзначити їх для себе, скориставшись наведеною нижче таблицею . Таблиця . Рядки Декларації і додатків, які стосуються окремих категорій платників податків. № п/пКатегорія платників податківКоди рядків Декларації і додатків1231Власники державних цінних паперів, придбаних до 1 липня 1997 рокуДодаток Є рядок 10.32ЗаставодавціДодаток Б рядки 2.9, 2.113ЗаставоутримувачДодаток Б рядок 2.10Додаток З рядок 29.54Інноваційні центриДодаток Е рядок 8.11Додаток К рядок 31.4Додаток Н рядок 35.15Виконавці довгострокових контрактівДодаток А рядки 1.3, 1.4Додаток Є рядок 10.6 123Додаток Л рядок 33.36Платники податків, які одержуютьДодаток Є рядки 10.7, 10.8доходи за межами УкраїниДодаток Л рядок 33,6Додаток Н рядок 35.2Додаток О рядок 36.4Додаток П рядки 42.5, 42.67Небанківські фінансові установиДекларація рядок 26Додаток Г рядок 4.2Додаток Д рядки 5.8, 5.10-5.12Додаток Е рядки 8.7-8.10Додаток Є рядок 10.28Організатори лотерейДодаток Р рядок 46.39Платники податку на прибуток, які не зареєстровані як платники ПДВДекларація рядок 1810Підприємства грального бізнесуДодаток Р рядок 46.411Підприємства, засновані Декларація рядок 16всеукраїнськими громадськимиДодаток Є рядок 10.4організаціями інвалідівДодаток Л рядок 33.4Додаток Н рядок 35.4Додаток О рядок 36,612Підприємства, що здійснюють розвідкуДодаток В рядок 3.4(дорозвідку) і розробку родовищДодаток І рядок 30.6корисних копалинДодаток М рядок 34.513Підприємства виробники спеціальнихДодаток Є рядок 10.5продуктів дитячого харчуванняДодаток Л рядок 33.5Додаток Н рядок 35.3Додаток О рядок 36.514Субєкти е

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы