Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

кспериментальноїДодаток П рядок 42.11 123економічної зони “Сиваш”15Емітенти цінних паперівДодаток Б рядок 2.6Додаток З рядки 29.2-9.4 Плюс додаткові розрахунки. Разом з Декларацією і додатками, у визначених Законом випадках, необхідно подати до податкового органу звіти, розрахунки результатів окремих господарських операцій, платіжні документи. У таблиці наведено перелік таких операцій і вказані форми, за якими складаються звіти. Таблиця . Податкові звіти та інші документи, які подаються до податкового органу разом з декларацією № п/пНайменування документуДодаток до Декларації, рядокФорма звіту12341Розрахунок фінансових результатів товарообмінних (бартерних) операцій з урахуванням звичайної ціниДодаток А рядок 1.2Установленої форми немає2Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, повязаних з реалізацією товарів (виконання робіт, надання послуг) за звітний (податковий) періодДодаток Є рядок 10.1Додаток до Порядку № 133Звіт про результати діяльності виконання довгострокових договорів (контрактів)Додаток А рядок 1.3, 1.4Форма № 1-ддз (додаток № 1 до Порядку № 19)4Відомість обліку балансової вартості матеріальних активівДодаток Ж рядки 4, 14, додаток Л Додаток № 1 до Порядку № 231234рядки 33.1, 33.35Відомість обліку балансової вартості товарівДодаток Ж рядок 8, додаток Л рядок 33.2Додаток № 2 до Порядку № 236Податковий звіт про результати податкової діяльності на території України без створення юридичної особиДодаток до порядку № 97Звіт про отримання прибутку від реалізації на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництваДодаток О рядок 36.5Додаток до Порядку № 108Податковий звіт про фінансовий результат, отриманий підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва (за винятком підакцизних товарів, посередницької діяльності, грального бізнесу)Додаток О рядок 36.6Додаток до Порядку № 16 У деяких випадках платники податків разом з Декларацією повинні подавати до податкового органу копії платіжних документів. Зокрема, відповідно до підпункту 7.1.2 Порядку № 6 платники податків, які виплатили у звітному періоді дивіденди, подають до податкового органу копії платіжних документів, що підтверджують суму внесеного до бюджету податку на дивіденди. Згідно з підпунктом 3.5 Порядку № 22 платники податків, які застосовують порядок нарахування і сплати консолідованого податку на прибуток, разом з Декларацією подають до податкового органу копії платіжних документів, які підтверджують суми податків на прибуток, що внесені до бюджету їхніми філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи. Однак, якщо до закону будуть внесені зміни і доповнення цей порядок може бути змінений. І тоді платник податків юридична особа буде сплачувати податок на прибуток за свої філії, відділення та інші відокремлені підрозділи до бюджетів територіальних громад за місцевим знаходженням таких відокремлених підрозділів, а суму податку розрахувати, виходячи із сум валових витрат кожного відокремленого підрозділу у звітному періоді. Без ПДВ і акцизу. Відповідно до підпункту 5.3.3 статті 5 Закону до складу валових витрат не включаються витрати на сплату податку на додану вартість, включеного в ціну товарів (робіт, послуг), які придбалися платником податку для виробничого або невиробничого використання. Отже, і в Декларації суми валових витрат будуть відображатися без ПДВ. Однак у тих платників
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
податку на прибуток, які не зареєстровані як платники ПДВ, до складу валових витрат (відповідно до того ж підпункту 5.3.3 статті 5 Закону) будуть включатися суми податку на додану вартість, сплачені у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), включається до складу валових витрат. Але в Декларації суми валових витрат будуть відображатися без ПДВ. А суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), згідно з пунктом 4.14 Порядку № 6 будуть відображатися окремо в рядку 18 Декларації. Якщо ж платник податку на прибуток, зареєстрований як платник ПДВ, але здійснює операції, які не є обєктом обкладання ПДВ або звільнення від ПДВ, то суми податку на додану вартість, сплачені ним у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), будуть відображатися в загальній сумі валових витрат у відповідному рядку додатку Ж або іншого додатка. Наприклад, підприємство, що видає газету (а ця операція звільнена від ПДВ), придбало папір. Вартість паперу разом із сумою ПДВ включається до складу валових витрат підприємства і відображається в рядку 1 додатка Ж. Що ж стосується валового доходу, то згідно з пунктом 4.1.1 і 4.2.1 статті 4 Закону суми акцизного збору і ПДВ спочатку включаються у валовий дохід у складі загальних доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), а потім виключається з нього. Порядком № 6 передбачений спрощений варіант. Згідно з підпунктом 3.1.1 Порядку № 6 реалізації товарів (робіт, послуг0 відображається без сум акцизного збору і ПДВ. Не за фактом за розрахунком. Більшість показників у Декларації і додатках є фактичними даними, відображеними у первинних бухгалтерських документах. Разом з тим є цілий ряд показників, які будуть вноситись до Декларації на підставі розрахунків. Можна виділити три групи таких показників: - розрахунки сум, які включаються до складу валових витрат з урахуванням процентних обмежень (група 1); - розрахунки, результати яких відображаються як у податковому, так і в бухгалтерському обліку (група 2); - розрахунки, які виконуються спеціально для цілей оподаткування (група 3). Особливість показників цієї групи полягає в тому, що вони можуть відрізнятися від фактичних, і це буде відображатися в податковому, і не буде відображатися в бухгалтерському обліку. До показників 1-ї групи належать (при включенні до складу валових витрат): · суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України, бюджетів територіальних громад або неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% оподаткованого прибутку звітного періоду (підпункт 5.2.2 статті 5 Закону, рядок 15 основної форми Декларації); · суми коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських обєднань осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, цим обєднанням для здійснення благодійної діяльності у розмірі, що не перевищує 10% оподаткованого прибутку звітного періоду (підпункт 5.2.3 статті 5 Закону, рядок 16 основної форми Декларації); · суми витрат, повязаних з організацією прийомів, презентацій і свят, придбанням і розповсюдженням подарунків, включаючи безкоштовну роздачу зразків товарів або безкоштовне надання послуг (виконання робіт) з рекламною метою, але не більше 2% оподаткованого прибутку звітного періоду (підпункти 5.4.4 і 5.3.1 статті 5 Закону, рядок 21 основної форми Декларації). У разі коли вказані витрати не перевищують встановлених обмежень, вони включаються до складу валових витрат у повному обсязі. Якщо ж є перевищення необхідно виконати розрахунок, складність

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6 7 8 9 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы