Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

до зведеного бюджету податку на прибуток: 1996 р. 5422,650 тис.грн.; 1997 р. 5720,558 тис.грн.; 1998 р. 5620,120 тис.грн.; 1999 рю 4700,00 тис.грн.(розрахунки). Якщо врахувати ціну гривні в 1996 р., то стане зрозумілим, що приросту нема. Жорстка система визначення обєкта оподаткування бартерних операцій, яка також потребувала раніше незнаної та незрозумілої кореспонденції рахунків валових витрат і доходів, також не вплинула на скорочення бартеру, бо не це є головним у його появі і поширенні. Бартер 1997 р. 2,4%, 1998 р. 42,5%, 1999 р. не менше. Тому потрібно констатувати, що без змін і новацій у правовій системі (не в останню чергу в податковому законодавстві), які впливають на організацію та методологію бухгалтерського обліку, не можна буде остаточно стверджувати про гармонізовану систему бухгалтерського обліку. Там, де розпочинається податковий облік, існує велика напруга через незрозумілість його ведення, оскільки він не має сталої системи. А якщо на зміну обліку видаються документи “бухгалтерською мовою”, то напруга стихає або не виникає. На зміну вказівкам, яких не можна було виконати, щоб визначити матеріальні затрати за п. 5.9 Закону про оподаткування прибутку в НЗП і готової продукції, через рік вийшли вказівки Міністерства фінансів України, побудованих на даних бухгалтерського обліку. І одразу стало зрозумілим, простим для виконання і таким, що піддається простій перевірці. А головне це не вплинуло на розмір податку. Чітко вирішено в наказі Міністерства фінансів України № 43 (лютий 1998 року)питання включення до валових затрат тих витрат, які були здійсненні до набрання чинності Законом, тому що для цього було застосовано просту методику, побудовану на використанні сальдо неконкретних рахунків бухгалтерського обліку. І все ж повне інтегрування бухгалтерського обліку і податкового обліку може не відбутися, і головним чином тому, що ведення податкового обліку асоціюється з необхідністю оформлення податкових накладних і записів кожної покупки і кожного продажу у відповідній податковій книзі. А ці нові атрибути податкової системи не ввійдуть в історію. Слід додати ще і запровадження облікової системи роботи ЕККА і готівкової маси. Хотілося б висловити сподівання, що всі, хто зацікавлений в інтеграції економіки України до світової господарської системи (керівники, менеджери, власники і, звичайно, бухгалтери), візьмуть участь у реалізації Програм реформування бухгалтерського обліку і поповненні її конкретними результатами. Таблиця . Порівняльна характеристика бухгалтерських записів. № з/пЗміст господарської операціїКореспонденція рахунківЗа методологією до 1.01.2000 рокуЗа методологією з 1.01.2000 рокуД-т рахункуК-т рахункуСума, грн.додатокД-т рахункуК-т рахунку12345678123456781Відображено в складі доходу виручку від реалізації товару за продажними цінами62469000361“Рахунки з відчизняними покупцями”702”Дохід від реалізації товарів”2ПДВ, акційний збір, інші податки й обовязкові платежі46681500702”Дохід від реалізації товарів”641”Розрахунки з податками”3Списано покупну вартість товарів, визначену за одним з обратних методів (ФІФО, ЛІФО або середньозваженої собівартості)46415000902”Собівартість реалізованих товарів”281”Товари на складі”4Визначено фінансовий результат від реалізації товарів46802500--5Віднесено суму доходу (виручка) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності7500702”Дохід від реалізації товарів”791”Результат основної діяльності”6Списано собівартість реалізації
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
на зменшення фінансового результату від основної діяльності5000791”Результат основної діяльності”902”Собівартість реалізованих товарів” 123456787Надійшли на розрахунковий рахунок оплата від покупця51629000311”Поточні рахунки в національній валюті”361“Рахунки з відчизняними покупцями”

2.3. Розробка системи контролю формування прибутку та його оподаткування.

Контрольний процес (процес контролю), як і будь-який технологічний процес, складається з численних операцій. Контрольна операція це дія над економічними даними (інформацією), що має на меті дістати різні проміжні та кінцеві (підсумкові) показники, придатні для оцінювання результату роботи та прийняття управлінських рішень. Сукупність операцій, які використовуються у контрольному процесі, поділяють на три типи (категорії): механічні, переробного та творчого характеру. Ці типи операцій дають змогу виокремити виконавчі місця, які можуть бути покладені в основу організації роботи виконавців. Вони також є важливим елементом поділу та кооперування праці, дають змогу будувати графіки процесів і роботи виконавців. Сукупність контрольних операцій формує процедуру. Кілька процедур утворюють технологічну фазу контролю, а фази етап контрольного процесу. В організації контрольного процесу розрізняють три етапи: 1) підготовка даних для контролю; 2) перевірка даних різними прийомами контролю; 3) узагальнення результатів контролю. Перший етап комплекс робіт, який забезпечує підготовку різних необхідних даних, і насамперед носіїв інформації про господарські факти, до контролю (перевірки). Підготовчий етап передбачає кілька видів робіт: визначення обєктів перевірки, перевірка справжності та вірогідності інформації про господарські факти явища або процеси, арифметична і логічна їх перевірка. Другий етап перевірка (контрольна обробка) даних та інформації різними методами контролю з метою виявлення відповідності або невідповідності здійснення господарського факту (операції) передбаченим нормативним документам закону, кошторису, квоті, нормі тощо. Третій етап узагальнення результатів контролю методом оформлення та підготовки висновків і реалізація результатів контролю. На кожному етапі обєкти організації контролю процесу такі: - контрольні номенклатури; - носії контрольної інформації (номенклатур); - технологія контрольного процесу (рух носіїв під час виконання різних методичних і технічних прийомів контролю). Підготовка даних до контролюКонтрольна обробка данихУзагальнення результатів контролюТехнологічні етапи контрольного процесуКонтрольний процесОбєкти організації контрольного процесуНоменклатури контрольного процесуФорми відображення контрольних номенклатур та їх носіїТехнологія контрольного процесу Рис. . Обєкти організації контрольного процесу Структуру контрольного процесу та обєкти його організації унаочнює рис. . Під номенклатурою контролю (контрольною номенклатурою) слід розуміти склад (перелік) даних інформації, яка є в законах, нормативних актах, кошторисах, квотах, планах і фактично зафіксованих характеристиках господарських фактів та процесів, використовуваних в контрольному процесі для підготовки управлінських рішень. Цей склад даних залежить від характеру діяльності господарства виробнича (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт), торгівельна і т.ін. у процесі контролю дані в первинному (або у перетвореному) вигляді використовуються для формування висновків результатів контролю, а також для розробки пропозицій і прийняття управлінських

скачать реферат
первая   ... 6 7 8 9 10 11 12 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы