Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Анализ и аудит финансовой отчетности предприятия

скачать реферат

машин, які використовуються в обліковому процесі. Вони бувають різної інтнсивності, що потребує особливої уваги при організації облікового процесу. Для більш наочного прикладу наведемо таблицю: Таблиця 17. Формування документопотоків.

№Назва роботискладБухгалтеріяЗовнішні користувачі1Відображення у первинних документах2Передача у бухгалтерію3Відображення в обліку4Зведеня даних5Відображення у звітності6Передача зовнішнім користувачам Для одержання зведених підсумкових показників при складанні звітних форм потрібна заздалегідь продумана система руху носіїв у часі та просторі на завершальному етапі обліку. Організація підсумкових робіт має свої особливості. Насамперед визначають споживачів підсумкової інформації, для чого спочатку складають перелік адресатів і форм звітності, використовуючи табель-календар звітності. Наприклад: Таблиця 18. Перелік адресатів і форм звітності.

НазваФормаСтрок поданняВідповідальна особаСпосіб відправленняАдреса, куди податиБаланс№ 125.01Гол. бух.поштоюСтат. Управління, податкова адміністраціяЗвіт про фін. результати.№ 224.02Гол. бух.поштоюСтат. Управління, податкова адміністраціяЗвіт про фін. майновий стан№ 318.01Гол. бух.поштоюСтат. Управління, податкова адміністрація Контрольний процес складається з великої кількості операцій. Контрольна операція- це дія над економічними даними з метою одержання різних проміжних і кінцевих показників, придатних для оцінки результатів роботи. При організації контрольного процесурозрізняють три етапи: підготовка даних для контролю, перевірка даних різними прийомами контролю та узагальнення результатів контролю. У контрольному процесі не формують документ і документопотоки у прямому розумінні. Немає й жорсткої регламентації. Строки та послідовіність робіт всеодно потрібно планувати, як виконавцям так і за структурними підрозділами. Найбільш доцільною формою планування є графік. Аналітичний процес як технологічна сукупність складається з кількох видів самостійних робіт, кожний із яких в свою чергу , поділяються на самостійні операції. Операції, що використовуються в аналітичному процесі, поділяються на три типи: механічні, переробні та творчі. Типи операцій дають змогу визначити три види організаційних місць роботи- виконавчі пости: для висококваліфікованих спеціалістів, для спеціалістів середнього рівня і для технічних виконавців. Співвідношення різних операцій формує аналітичну інформаційну базу, кілька аналітичних фах формують етап аналітичного процесу. Організаційно аналітичний процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: підготовчого, аналітичної обробки та заключного. На кожному етапі обєктами організації аналітичного процесу є аналітичні номенклатури, носії аналітичних номенклатур, рух носіїв аналітичної номенклатури у процесі обробки та формування показників, забезпечення аналітичного процесу. Метою аналізу є одержання узагальнюючих висновків, які можуть бути використані для прийняття управлінського рішення у господарській діяльності. Важливим елементом є перевірка якості джерел аналізу. Оскільки від якості джерел аналізу залежить вірогідність результатів аналізу, їх слід обовязково ретельно перевіряти, наприклад , за допомогою наступної таблиці:

Таблиця 19. Перевірка якості джерел аналізу.

Форма 1-шаФорма 2-гаПоказник№ форми№ рядкаСума, грн.№ форми№ рядкаСума, грн.ВідміткаПрибуток Та ін.1 0305002070500Так Ще одним важливим елементом є визначення складу виконавців з проведення аналізу. Кожному виконавцю
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
повинен бути всиановлений конкретний строк з кожного виду робіт. Таблиця 20. Склад виконавців проведення аналізу.

Назва роботиСтрок виконанняВідповідальний виконавецьВибірка даних із звітних форм: Базових (планових) Базових за минулий рік Звітних за поточний рік

20.11 17.11 24.11

Пунш В.Л. Корж П.Г. Радко У.Ю.Перевірка якості відібраних даних: Правильність Повнота Погодженість Наступність Порівнянність

27.11

28.11

Корж П.Г.

Пунш В.Л.Спрощення системи показників29.11Радко У.Ю. При узагальнені аналітичної інформації дають оцінку результатів діяльності господарства, його рентабельності, платоспроможності, виявляють резерви виробництва, упущення, розробляють рекомендації. Основне в узагальнені- висновки та пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи господарства. Створення інформаційних систем підприємства вцілому та інформаційні ситеми обліку приводить до появи нових організаційно-виробничих відносин та до змін вже діючих. Ці відношення закріплюються у відповідних правових нормах та нормативних актах. Організаційне забезпечення. Організаційне забезпечення- це визначення структурних підрозділів, їхні завдання, регламентування роботи облікового апарату, процеси обліку, контролю, аналізу, технології цих процесів на ЕОМ, тобто це структура облікового апарату, зміст його завдань і функцій, регламентація облікового, контрольного і аналітичного процесів роботи самого апарату. Основними функціями персоналу при організації автоматизованої системи обліку є : -збирання і реєстрація вихідних даних первинного обліку господарських операцій; -приймання від облікового персоналу виправдовувальних документів і перенесення їх на машинні носії; -контроль вірогідності і правильності створених і прийнятих первинних документів; -виправлення помилок, допущенних при здійсненні операцій; -формування і зведення машинних носіїв нормативно-довідкової інформації; -тощо. Застосування ПЕОМ і функціонування АРМ в основному впливають на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої БД, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу, тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації його, розміри і структуру підприємства, його спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційн можливості технічних засобів. Правове забезпечення. Правове забезпечення включає систему нормативно-правових документів, які повиинні чітко регламентувати права і обовязки спеціалістів в умовах функціонування інформаційних систем на базі АРМ. Повинен бути розроблений та використаний на практиці увесь комплекс документів, котрі регламентують порядок зберігання і захисту інформації. Правове забезпечення включає два види : 1.- нормативні акти, які розглядають питання розробки та впровадження ІСО; 2.-організзацію і функціонування ІСО. Загальним нормативним документом для створення та функціонування ІСО на підприємстві є законовчі акти і постанови уряду України та нормативні акти міністерств. На онові загальних нормативних документів формуються локальні нормативні акти які закріплюють і регламентуюють конкретні відносини на підприємстві. Основні питання які повинні бути закріпленні в ціх актах слідуючі: 1- наказ про створення ІСО контролю ,аналізу і аудиту ; 2 -учасники по створенню системи; 3- процес створення ІСО повинен регулювати планування робіт

скачать реферат
первая   ... 17 18 19 20 21 22 23 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы