Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Анализ и аудит финансовой отчетности предприятия

скачать реферат

і аудит» 1994, № 5. 34. Норматив 1. «Мета та завдання проведення аудиту» АПУ N 35 від 14.09.95 р. 35. Норматив 2. «Договір на проведення аудиту» АПУ N 35 від 14.09.95 36. Норматив 4. «Планування аудиту» АПУ N 54 від 29.05.97 37. Глобальна компютерна мережа “Internet”: Центральна Московська Бібліотека, Бібліотека Пісоцького. 38. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджено наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997 року № 37. 37. О.В. Єфимова «Фінансовий аналіз» Москва 1998.рік. 320 с. 38. Г.В. Савицька “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ 1999 рік. 409 с. 39. Журнал “Фінансова тема” № 3 1997 рік.

Характеристика.

У своїй дипломній роботі, Міхіна Олена Савічна, що проходила практику на ОП “Сузіря”, відобразила питання методики організації аналізу і аудиту фінансової звітності. Проведений аналіз фінансового стану підприємства, що висвітлений роботі дає змогу розробити висновки та пропозиції по поліпшенню фінансового стану підприємства, але ці висновки і розрахунки показників не завжди можуть бути співставлені з подібним аналізом по іншим підприємствам. У роботі проведено оцінку результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлено фактори , які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, що дає змогу прийняти рішення про визнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним), тощо. Також у роботі проаналізовано платоспроможність підприємства та його фінансові результати. Висвітлені у роботі питання, що стосуються аудиту фінансової звітності заслуговують особливої уваги. У роботі розкрито всі аспекти проведення аудиту фінансового стану підприємства опираючись на діючі нормативні акти. Студентка у роботі вказала всі недоліки, що мали місце під час написання роботи. Вцілому робота написана з дотриманням всіх вимог і заслуговує позитивної оцінки.

Гол.бухгалтер Гевеленко Л.Г.

Реферат.

Робота містить 20 таблиці, 2 схеми, 2 малюнки та 5 додатків. Список літератури складається з 39 джерел.

Обєктом дослідженння є методика та організація аналізу та аудтиту фінансової звітності в умовах ринкової економіки (на прикладі ОП “Сузіря”).

Мета роботи вивчити діючу систему аналізу і аудиту фінансової звітності, визначити напрямки її вдосконалення. За результатами дослідженння сформулювати напрямки аналізу та аудиту фінансової звітності в умовах застосування АРМ бухгалтера. Одержані результати можуть бути використані для розробки проекту вдосконалення аналізу і аудиту в інших споріднених підприємствах.


Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

скачать реферат
первая   ... 21 22 23 24

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы