Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Прилади дозиметричного контроля

скачать реферат

Миколаївська Філія Національного Університета “Києво-Могилянська Академія”.

Департамент екології

Перевірив: викладач Давиденко В.М.

Миколаїв 2000. Прилади дозиметричного контроля іонізуючих випромінюваннь призначені для вимірювання потужності іонізуючих випромінюваннь (рівня радіації) і ступеня радіоактивного забруднення різних предметів. В сучасних дозиметричних приладах найбільш розповсюджений іонізаціонний метод знаходження та вимірення іонізуючих випромінюваннь. Він заснований на використанні однієї з властивостей рідіоактивних речовин іонізувати середовище, в якому вони розповсюджуються (тобто розщіплювати нейтральні молекули або атомні пари: додатні іони і відємні - електрони). Якщо взяти замкнений обєм газу і надати йому електричний струм, то ті електрони та іони, що утворюються при опроміненні прийдуть до упорядкованого руху: перші будуть переміщуватись до анода, другі до катода. В результаті між електродами (анодом і катодом) виникає так званий іонізаційний ток, величина котрого прямо пропорційна поужності дози іонізуючого випромінювання. По силі іонізаційного тока можна судити про інтенсивність випромінюваннь. Принципи роботи дозиметричних приладів. Сприймаючими пристроями дозиметричних приладів є іонізаційні камери та іонізаційні лічильники. Іонізаційна камера уявляє собою заповнений повітрям замкнутий обєм, в якому поміщені додатній і відємний електроди. Анодом в ній служить токопроводящий слой, катодом металевий стержень. До електродів підводиться струм від джерела живлення, яке утворює в камері елекричне поле. Якщо іонізуючих променів немає, то повітря в камері не іонізоване і не проводить електричний струм. Під впливом випромінюваннь повітря в камері іонізується, ланцюг замикається і по ній проходить іонізаційний ток. Він поступає в елекричну схему прилада, підсилюється, перетворюється і змінюється мікроамперметром, шкала якого відградуойвана в рентгенах на годину або мілірентгенах на годину. Подібні іонізаційні камери застосовуються в приладах, за допомогою яких вимірюють потужність дози гама випроміненнь (рівень радіації) на місцевості. Газорозрядний лічільник уявляє собою металевий (або скляний) циліндр, заповнений розріженою сумішшю інертних газів з невеликими добавками, які поліпшують його роботу. Анодом служить тонка металева нить, натягнута всередині корпуса, котрий є катодом (у скляних лічильників катод тонкий слой метала, нанесений на внутрішню поверхню корпуса.) Газорозрядні лічільники застосовуються в приладах, призначених для виявлення і вимірювання ступеня забрудненості різних поверхонь радіоактивними речовинами. Вони також можуть використовуватися для вимірювання потужності дози гама випроміненнь (рівня радіації). В залежності від виконання завдання прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контроля роздфіляються на: · Вимірювачі потужності дози, при допомозі яких вимірюються рівні (ДП-3б, ВПД-21с, ВПД-21Б); · Вимірювачі потужності дози ДП-5А, Б, В, ВПД-12, при допомозі яких мікродіапазонні комбіновані прилади; · Вимірювачі поглинення дози (ІД-1, ІД-11)(гама нейтронні випромінювання) це прилади індивідуального дозиметричного контролю, при допомозі яких виявляють, яку дозу отримала людина (персонально), в якій ситуації або за відповідний період; · Дозиметри (ДК-02, ДКП-50, ДП-22В, ДП-24) для одного виду випромінювання; · Газосигналізатори автоматичні (ГСА-12, АСП, ГСП-11, ГС-СОМ), при допомозі яких проводиться автоматичний контроль навколишнього
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
середовища з метою виявлення парів отруйних, радіаційних речовин, аерозолів; · Декадно розрахункова установка (ДП-100, ДП-100 АДМ), призначена для вимірення кількості електричних імпульсів при віявленні ступені зараженості радіаційними ізотопами води, продовольства, повітря, проб грунту і т. д.

Дозиметри.

Вимірювач потужності дози ДП-5.

Вимірювач потужності дози (ренгенметр ДП-5В(а,б)) призначається для вимірювання рівнів гама радіації і радіоактивної зараженості різноманітних предметів гама випромінювання. Потужність експозиції дози гама - випромінювання визначається у мілірентгенах (або рентгенах на 1 годину) для тієї точки простру, де знаходиться блок детектування приладу. Крім того, приладом ДП-5В можна виміряти і рівень бета випромінювання. Діапазон змін має шість піддиапазонів вимірюваннь.

ДП-64 призначений для постійного спостереження і виявлення початку радіаційного зараження. Прилад стаціонарний, використовується як правило в приміщеннях, датчик виноситься на вулицю. Прилад ДП-64 працює в слідкуючому режимі та забеспечує звукову та світлову сигналізацію через 3 секунди по досягненню рівнів гама випромінювання 0,2 р/год. На наявність гама випромінювання вказує спалах неонової лампи та синхронні клоцання динаміка.

Прилади ДП-3б, МД С (стаціонарний), МД Б (бортовий) вимірювачі потужності дози. Призначені для вимірювання рівнів радіації на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами (радіонуклеїдами). Вони є основними приладами для проведення радіаційної розвідки на рухомих механізованих транспортних засобах (автомобіль, БТР, вертоліт і т. д.), які мають бортову мережу постійного струму напругою 12 або 26в.

Дозиметр ДП-22В (ДКП-50А).

Дозиметр ДП-22В це комплект індівідуальних дозиметрів ДКП-50А, призначених для вимірювання дози іонізуючого випромінення, отриманого людьми під час перебування на радіоактивно зобрудненій місцевості. Вимірювач потужності дози ІМД-21с(б) призначений для вимірювання потужності експозиционної дози гама випромінювання та видачі світлового сигналу про перевищєння порогового значення потужності експозиції дози гама випромінювання. Вимірювач потужності дози використовується як стаціонарний (ІМД-21с), так і рухомий (ІМД-21б). ІМД-21с(б) забеспечує вимірювання потужності експозиционної дози гама випромінювання від 1 до 10 000 р/год. ІМД-21с(б) забеспечує сигналізацію про перевищення встановленого порогового значення потужності експозиционної дози гама випромінювання 1,5,10, та 100 р/год. Прилади ІД-1, ІД-11 це комплекти індивідуальних дозиметрів, які служать для вимірювання поглинених доз гама випромінювання у межах 2-500 рад. при потужності від 10 до 360 0000 рад/год. Це мініатюрні пристрої, з допомогою яких виявляють дозу, яку дістала людина персонально. ІД-1та ІД-11 по виду реєструємих доз відносяться: · По діапазону реєструємих доз: до аварійних, грубих, розраховані на високі рівні радіації; · Конструктивно: ІД-1 прямопоказуючі, ІД-11 непрямопоказуючі. Прилад ДК-0,2 прямопоказуючий дозиметр, виконаний у виді авторучки з оптичним окуляром, який дозволяє безпосередньо проводити відраунок експоненційної дози гама випромінювання в диапазоні 0-200 мР. В його корпусі вмонтована інтегруюча іонізаційна камера та конденсатор, живлення якого здійснюється перед роботою від зарядного пристрою. Радіометр дозиметр гама-бета випромінень РКС-01 “Стора”

Радіометр дозиметр гама-бета випромінень РКС-01 “Стора” призначенй для індивідуального

скачать реферат
1 2

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы