Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Регистрации актов гражданского состояния

скачать реферат

відповідно до ст.62 Кодексу про шлюб та сім'ю України ( 2006-07 ); г) при переміні прізвища, імені, по батькові; д) при зміні прізвища та по батькові неповнолітнього у звязку з переміною прізвища батьків та імені батька; є) якщо прізвище, імя та по батькові зазначені без урахування національних традицій; ж) якщо в запису акта громадянського стану не зазначені прізвища, імя та по батькові або національність батьків; з) якщо в запису акта про народження було зазначено неповне імя дитини (зменшене, пестливе, скорочене). У тих випадках, коли відділу реєстрації актів громадянського стану неясно, чи є імя зменшеним, пестливим або скороченим, зміна імені провадиться у порядку, визначеному Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1993 р. N 233 ( 233-93-п ); і) якщо при реєстрації народження дитині надано прізвище або імя без урахування побажань батьків або одного з них; к) якщо дитина має імя, відмінне від того, яке зазначене в запису акта про її народження, і цього вимагають інтереси дитини; л) при необхідності виправлення прізвища, імен, по батькові в звязку зі зміною статі; м) при реєстрації встановлення батьківства; н) при надходженні заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, про внесення в запис акта про народження дитини відомостей про батька дитини; о) у випадку скасування рішення суду про встановлення батьківства; п) при скасуванні або визнанні усиновлення (удочеріння) недійсним; р) у звязку з рішенням суду про виключення із запису акта про народження відомостей про батька або матір дитини; с) при встановленні в судовому порядку неправильних відомостей у запису акта громадянського стану; т) якщо під час реєстрації акта громадянського стану були допущені помилки (перекручення, пропуск відомостей або окремих слів) або вказані неправильні відомості. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану можливе також і в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану провадиться на підставі: а) рішення органу опіки та піклування про усиновлення (удочеріння) та про зміну прізвища неповнолітньої дитини; б) запису акта про встановлення батьківства; в) рішення суду про встановлення неправильних відомостей в запису акта громадянського стану; г) рішення суду про припинення шлюбу, про виключення із запису акта про народження відомостей про батька або матір дитини, про скасування раніше винесеного рішення суду про встановлення батьківства, про скасування або визнання усиновлення (удочеріння) недійсним, а також про визнання шлюбу недійсним; д) запису акта про переміну прізвища, імені, по батькові; є) заяви матері, яка не перебуває в шлюбі, про внесення в книгу реєстрації актів про народження відомостей про батька дитини; ж) висновку відділу реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання заявника. Висновок складається у випадках, передбачених підпунктами «є», «ж», «і», «к», «т» пункту 2 цих Правил. У тих випадках, коли у запису акта про народження вказано імя батька (не подвійне), а по батькові дитини відсутнє, за проханням заінтересованої особи при видачі повторного свідоцтва та в інших необхідних випадках відділ реєстрації актів громадянського стану без складання висновку вносить у запис відповідне доповнення. У випадках, перерахованих у пункті 2, зміни, доповнення та виправлення вносяться у такі
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
записи актів громадянського стану: а) при зміні прізвища, імені, по батькові, місця і дати народження в зв'язку з усиновленням (удочерінням) дитини, а також у разі запису усиновителів батьками усиновленого - у запис акта про народження усиновленого. Якщо рішенням органу опіки та піклування про усиновлення (удочеріння) змінена дата народження усиновленого, при зміні дати народження у запису акта про народження у необхідних випадках відповідно змінюється дата реєстрації запису акта про народження. Якщо мати дитини перебуває у шлюбі з особою, яка усиновила (удочерила) її дитину, і прийняла прізвище усиновителя, у запису акта про народження дитини провадиться виправлення прізвища матері; б) при зміні прізвища одного з подружжя у звязку з розірванням шлюбу або визнанням шлюбу недійсним - у запис акта про народження неповнолітніх дітей (змінюється прізвище батьків або одного з них); в) при зміні прізвища дитини відповідно до ст.62 Кодексу про шлюб та сімю України ( 2006-07 ) - у запис акта про народження неповнолітньої дитини (змінюється прізвище дитини, а при необхідності виправляється також прізвище одного з батьків); г) при переміні прізвища, імені, по батькові - у записи, визначені гл.VIII Методичного листа з питань переміни прізвищ, імен, по батькові громадянами України; д) при зміні прізвища та по батькові неповнолітнього у звязку з переміною прізвища батьків та імені батька - у запис акта про народження неповнолітнього (змінюється прізвище та по батькові дитини). Якщо прізвище перемінив один з батьків, питання про зміну прізвища дітей, які не досягли 16-річного віку, вирішується за згодою батьків, а якщо згода відсутня - органами опіки і піклування. При переміні прізвища, імені, по батькові хоч би одним з батьків змінюються відомості про батьків у записах актів про народження неповнолітніх дітей, а також повнолітніх дітей у разі їх прохання про це. Такі зміни вносяться в записи актів про народження усиновлених повнолітніх та неповнолітніх дітей, якщо усиновителі записані батьками усиновленого, а також у запис акта про встановлення батьківства; є) якщо прізвище, імя та по батькові зазначені без урахування національних традицій - у запис акта про народження, а у необхідних випадках також в інші записи; ж) якщо в запису акта громадянського стану не зазаначені прізвища, імя та по батькові або національність батьків - у запис акта про народження, а у необхідних випадках також у запис акта про встановлення батьківства; з) якщо у запису акта про народження було зазначено неповне імя дитини (зменшене, пестливе, скорочене) - у запис акта про народження, а також в інші записи, які містять аналогічне неповне імя; і) якщо при реєстрації народження дитині надано прізвище або імя без урахування побажань батьків або одного з них - у запис акта про народження, а у необхідних випадках також у запис акта про встановлення батьківства; к) якщо дитина має прізвище або імя, відмінне від того, яке зазначено в запису акта про народження, і цього вимагають інтереси дитини - у запис акта про народження, а у необхідних випадках у запис акта про встановлення батьківства; л) при необхідності виправлення прізвища, імені, по батькові в звязку зі зміною статі - у запис акта про народження, в необхідних випадках - в інші записи; м) при реєстрації встановлення батьківства - у запис акта про народження (вносяться відомості про батька, змінюється по батькові дитини і за бажанням батьків змінюється її прізвище). У разі, коли батьки зареєстрували одруження після

скачать реферат
1 2 3 4 5 6

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы