Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Регистрации актов гражданского состояния

скачать реферат

народження дитини і при реєстрації одруження мати прийняла прізвище чоловіка, у запису акта про народження дитини провадиться виправлення прізвища матері; н) при надходженні заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, про внесення в запис акта про народження дитини відомостей про батька дитини - у запис акта про народження, але лише тоді, коли в запису акта про народження дитини немає відомостей про батька; о) у випадку скасування рішення суду про встановлення батьківства - у запис акта про народження дитини (змінюється прізвище дитини - якщо воно було змінено у зв'язку з встановленням батьківства - а також по батькові дитини і відомості про батька); п) при скасуванні або визнанні судом усиновлення (удочеріння) недійсним на підставі та у відповідності з рішенням суду, яке набрало законної сили,- у запис акта про народження усиновленого; р) відповідно до рішення суду, яке набрало законної сили, про виключення із запису акта про народження відомостей про батька або матір дитини - у запис акта про народження дитини (виключаються відповідні відомості, а також у необхідних випадках змінюються прізвище та по батькові дитини); с) при встановленні в судовому порядку неправильних відомостей у запису акта громадянського стану - у запис акта громадянського стану, до якого слід внести зміни згідно з рішенням суду, а у необхідних випадках і в інші записи, які містять аналогічні дані; т) якщо під час реєстрації актів громадянського стану були допущені помилки (перекручення, пропуск відомостей або окремих слів) або вказані неправильні відомості - у записи актів громадянського стану, в яких були допущені ці помилки. Відділ реєстрації актів громадянського стану не вправі відмовити громадянину у прийомі та розгляді заяви про внесення змін, доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану. Відмова відділів реєстрації актів громадянського стану у зміні, доповненні, виправленні записів актів громадянського стану може бути оскаржена в суд за місцем проживання заявника. Заяви батьків про виправлення прізвища або імені дитини в запису акта про народження в зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань батьків або одного з батьків, приймаються відділами реєстрації актів громадянського стану не пізніше одного року, а заяви про виправлення імені дитини в зв'язку з тим, що вона фактично носить ім'я, відмінне від того, яке зазначено в запису акта про її народження,- до досягнення нею 16-річного віку. Заява про внесення змін, доповнень, виправлень у записи актів громадянського стану можуть подаватися особами, щодо яких були складені ці записи, та по нотаріально посвідченій довіреності. Записи на дітей, які не досягли 18 років, можуть змінюватися, доповнюватися та виправлятися за заявами їх батьків, усиновителів, опікунів та піклувальників, а також інших осіб і установ, на вихованні яких знаходяться неповнолітні. При необхідності в окремих випадках з такими заявами можуть звертатися самі неповнолітні, які досягли 16 років. Записи актів громадянського стану на осіб, які визнані у встановленому законом порядку недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства, можуть змінюватися, доповнюватися або виправлятися за заявами їх опікунів. Зміна, доповнення, виправлення записів актів громадянського стану щодо померлих провадиться згідно з заявами осіб, які входять в коло спадкоємців, у порядку, передбаченому цими Правилами. До заяви про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
громадянського стану додаються свідоцтво про реєстрацію акта громадянського стану, яке потрібно замінити, та документи, які підтверджують необхідність внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану. Якщо запис акта громадянського стану, в який необхідно внести зміни, доповнення та виправлення, знаходиться в іншому відділі реєстрації актів громадянського стану, то відділ реєстрації актів громадянського стану, який прийняв заяву, витребовує копію цього запису. У разі відсутності запису у відділі реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації акта громадянського стану внесення змін, виправлень та доповнень у запис можливе тільки після поновлення втраченого запису. Факти, вказані у заяві, а також записи в документах, що викликають сумніви у їх достовірності, перевіряються відділом реєстрації актів громадянського стану шляхом запитів, які направляються у відповідні установи та організації. На підставі поданих документів та наслідків перевірки відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання заявника складає висновок про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану у випадках, пердбачених підпунктами «є», «ж», «і», «к», «т» пункту 2, або про відмову в цьому за затвердженою формою. У разі відмови у внесенні змін, доповнень та виправлень до запису у висновку повинні бути вказані причини відмови. Висновок відділу реєстрації актів громадянського стану про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану складається у двох примірниках. Перший примірник, а у випадках, передбачених підпунктами «а», «в», «г», «є» пункту 3 даних Правил, відповідні рішення органу опіки та піклування, суду або заяви матері дитини разом з усіма зібраними матеріалами надсилаються для виконання у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження відповідного запису. Другий примірник висновку залишається у відділі реєстрації актів громадянського стану за місцем його складання. У випадках, коли запис акта громадянського стану, в який необхідно внести зміни, доповнення або виправлення, знаходиться у даному відділі реєстрації актів громадянського стану, висновок складається в одному примірнику. Висновок про відмову у внесенні змін, доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану складається удвох примірниках. Перший примірник разом з усіма матеріалами залишається у відділі реєстрації актів громадянського стану, який склав висновок про відмову, а другий вручається (надсилається) заявнику. При цьому заявнику розяснюється порядок оскарження відмови про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану і за його проханням пред'явлені ним документи, крім заяви, повертаються. У випадках, передбачених підпунктами «б» та «д» пункту З, надсилається повідомлення відділу реєстрації актів громадянського стану, який зареєстрував відповідний акт. При необхідності внесення змін, доповнень та виправлень у декілька записів, які знаходяться у різних відділах реєстрації актів громадянського стану, перший примірник висновку разом з усіма матеріалами (у випадках, передбачених підпунктами «а», «в», «г» пункту 3 даних Правил, відповідні рішення виконавчого комітету або суду) надсилається у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження одного із записів, а в інші відділи реєстрації

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы