Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

скачать реферат

Міністерство освіти України Черкаський інженерно-технологічний інститут кафедра

Реферат на тему "Особливості функціонування локальних інформаційних мереж"

Перевірив:

Виконала: студентка IV курсу, ФЕФ, гр. фК-64, Чубань Леся

Черкаси 2000 р.

Зміст.

1. Введення - 3 стор. 2. Що таке ЛОМ? - 4 стор. 3. Базова модель OSI - 5 стор. 4. Мережні пристрої і засоби комунікацій - 7 стор. 5. Топології обчислювальної мережі - 8 стор. 6. Література - 11стр.

Введення. На сьогоднішній день у світі існує більш 130 мільйонів комп'ютерів і більш 80 % із них об'єднані в різноманітні інформаційно-обчислювальні мережі від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу Internet. Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень ( факсів, E - Mail листів і іншого ) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним забезпеченням. Такі величезні потенційні можливості який несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом який при цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці. Що таке ЛОМ? Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп'ютерних робочих місць ( робочих станцій ) до єдиного каналу передачі даних. Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливість одночасного використання програм і баз даних декількома користувачами. Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ ( англ. LAN - Lokal Area Network ) ставиться до географічно обмеженого ( територіально або виробничо) апаратно-програмним реалізаціям, у котрих декілька комп'ютерних систем з'язані одна з одною за допомогою відповідних засобів комунікацій. Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочими станціями, залученими до цього ЛОМ. У виробничої практиків ЛОМ грають дуже велику роль. За допомогою ЛОМ у систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьох віддалених робочих місцях, що використовують спільно устаткування, програмні засоби й інформацію. Робочі місця співробітників перестають бути ізольованими й об'єднуються в єдину систему. Роздивимося переваги, одержувані при мережному об'єднанні персональних комп'ютерів у виді внутривиробничої обчислювальної мережі. Поділ ресурсів. Поділ ресурсів дозволяє ошадливо використовувати ресурси, наприклад, управляти периферійними пристроями, такими як лазерні друкувальні пристрої, із усіх приєднаних робочих станцій. Поділ даних. Поділ даних надає можливість доступу і керування базами даних із периферійних робочих місць, що потребують інформації. Поділ програмних засобів. Поділ програмних засобів надає можливість одночасного використання централізованих, раніше встановлених програмних засобів. Поділ ресурсів процесора. При поділі ресурсів процесора можливе використання обчисльвальніх потужностей для опрацювання даних іншими системами, що входять у мережу. Надана можливість полягає в тому, що на наявні ресурси не “накидаються” моментально, а тільки лише через спеціальний процесор, доступний кожній робочій
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
станції. Багатокористувальний режим. Багатокористувальні властивості системи сприяють одночасному використанню централізованих прикладних програмних засобів, раніше встановлених і керованих, наприклад, якщо користувач системи працює з іншим завданням, то поточна виконувана робота відсувається на задній план. Усі ЛОМ працюють в одному стандарті прийнятому для комп'ютерних мереж - у стандарті Open Systems Interconnection (OSI).

Базова модель OSI (Open System Interconnection) Для того щоб взаємодіяти, люди використовують загальну мову. Якщо вони не можуть розмовляти один з одним безпосередньо, вони застосовують відповідні допоміжні засоби для передачі повідомлень. Для того щоб надати руху процес передачі даних, використовували машини з однаковим кодуванням даних і пов'язані одна з інший. Для єдиного уявлення даних у лініях зв'язку, по яких передається інформація, сформована Міжнародна організація по стандартизації (англ. ISO - International Standards Organization). ISO призначена для розробки моделі міжнародного комунікаційного протоколу, у рамках якої можна розробляти міжнародні стандарти. Для наочного пояснення розчленуємо її на сім рівнів. Міжнародних організація по стандартизації (ISO) розробила базову модель взаємодії відкритих систем (англ. Open Systems Interconnection (OSI)). Ця модель є міжнародним стандартом для передачі даних. Модель містить сім окремих рівнів: Рівень 1: фізичний - бітові протоколи передачі інформації; Рівень 2: канальный - формування кадрів, керування доступом до середовища; Рівень 3: мережний - маршрутизація, керування потоками даних; Рівень 4: транспортний - забезпечення взаємодії віддалених процесів; Рівень 5: сеансовий - підтримка діалогу між віддаленими процесами; Рівень 6: уявленні даних - інтепретація переданих даних; Рівень 7: прикладний - користувальне керування даними. Основна ідея цієї моделі полягає в тому, що кожному рівню приділяється конкретна роль в тому числі і транспортному середовищі. Завдяки цьому загальна задача передачі даних розчленовується на окремі легко доступні для огляду задачі. Необхідні угоди для зв'язку одного рівня з вище- і нижчерозташованими називають протоколом. Тому що користувачі потребувають в ефективному керуванні, система обчислювальної мережі рекомендується як комплексна будівля, що координує взаємодію задач користувачів. З урахуванням вищевикладеного можна вивести таку рівневу модель з адміністративними функціями, що виконуються в користувальному прикладному рівні. Окремі рівні базової моделі проходять у напрямку униз від джерела даних (від рівня 7 до рівня 1) і в напрямку нагору від приймача даних (від рівня 1 до рівня 7). Користувальні дані передаються в нижчерозташований рівень разом із специфічним для рівня заголовком доти, поки не буде досягнутий останній рівень. Для передачі інформації з комунікаційних ліній дані перетворюються в ланцюжок слідуючих друг за другом бітів (двоічне кодування за допомогою двох станів:"0" і "1"). Передані алфавітно-цифрові знаки представлені за допомогою бітових комбінацій. Бітові комбінації розташовують у визначеній кодовій таблиці, що містить 4-, 5-, 6-, 7- або 8-бітові коди. Кількість поданих знаків у коді залежить від кількості бітів, використовуваних у коді: код із чотирьох бітів може предоставити максимум 16 значень, 5-бітовий код - 32 значення, 6-бітовий код - 64 значення, 7-бітовий - 128 значень і 8-бітовий код - 256 алфавітно-цифрових знаків. При передачі інформації

скачать реферат
1 2 3

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы