Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Розрахунок теплової частини ТЕЦ

скачать реферат

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний технічний університет

Факультет ЕЕМ Кафедра ТЕГІЗБ

Розрахунок теплової схеми і устаткування блока 370 МВт

Курсова робота з дисципліни “Теплоенергетичне устаткування”

Керівник: асист. _______________________________________ О.Ю. Співак

Студент гр. 2ЕСЕ-99 _________________________________ Степлюк М.О.

2001"ЗАТВЕРДЖУЮ" Зав. каф. ТЕГІЗБ проф.дтн.________С.Й. Ткаченко “__”_____________2001р. Завдання до курсової роботи Розрахувати теплову схему блоку ТЕС потужністю ____ МВт та визначити головні конструктивні характеристики теплофікаційних та конденсаційної установок в обсязі: 1 Розрахувати процес розширення газу в турбіні. 2 Розрахувати термодинамічні параметри підігрівників мережевої та живильної води. 3 Провести тепловий розрахунок теплофікаційної установки. 4 Визначити витрати пари на підігрівники живильної установки. 5 Виконати тепловий розрахунок турбоприводу живильного насосу. 6 Визначити потужність турбіни та електрогенератора. 7 визначити техніко-економічні показники блоку. 8 Виконати конструкторські та гідравлічні розрахунки конденсаційної установки, 9 Виконати конструкторські та гідравлічні розрахунки бойлера теплофікаційної установки. Чисельні характеристики завдання вказанні в таблиці 1 Таблиця 1 КG рііг, МGа tпг, °С tпп,°С РK, кПа QT, МВт ТЖН 1,5265405405172-5 Дата захисту: “__”_____________ 2001 р. Завдання видав:_______________ О.Ю.Співак “__”_____________ 2001р. Завдання прийняв:_____________ Степлюк М.О. “__”_____________ 2001р.

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Зав. каф. ТЕГІЗБ проф. ________________ С.Й. Ткаченко “___” ________________ 2001р. Завдання до курсової роботи Розрахувати теплову схему блоку ТЕС потужністю ______ МВт та визначити головні конструктивні характеристики теплофікаційних та конденсаційної установок в обсязі: 1 Розрахувати процес розширення газу в турбіні. 2 Розрахувати термодинамічні параметри підігрівників мережевої та живильної води. 3 Провести тепловий розрахунок теплофікаційної установки. 4 Визначити витрати пари на підігрівники живильної установки. 5 Виконати тепловий розрахунок турбоприводу живильного насосу. 6 Визначити потужність турбіни та електрогенератора. 7 визначити техніко-економічні показники блоку. 8 Виконати конструкторські та гідравлічні розрахунки конденсаційної установки. 9 Виконати конструкторські та гідравлічні розрахунки бойлера теплофікаційної установки.

Чисельні характеристики завдання вказанні в таблиці 1 Таблиця 1

KG

PПГ, Мпа tПГ, С tПП, С PK, кПа QT, МВт ТПН

Дата захисту: “____”________________________ Завдання видав: _________________________ О.Ю. Співак “____”_______________ 2001 р. Завдання прийняв: ___________________ “____”_______________ 2001 р.

Міністерство освіти України Вінницький державний технічний університет Кафедра теплоенергетики і газопостачання

Курсова робота з дисципліни "Теплоенергетичне устаткування" Тема: “Розрахунок теплової схеми і устаткування блоку 300 МВт”

Студент групи 2ЕСі-95 Іванько М.М. Керівник роботи: доцент Головченко О.М. Робота на 53 сторінках Захищена в 1998 р. з оцінкою Залікова книжка № 950200 Реєстраційний номер

м. Вінниця, 1998 р.

Зміст Зміст 2 1. ЗАВДАННЯ 6 2. Розрахунок процесу розширення пари в турбіні 9 3. Розрахунок термодинамічних параметрів підігрівників живильної та сітьової води 12 4. Тепловий розрахунок теплофікаційної
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
установки 14 5. Визначення витрат пари на підігрівники живильної води 18 6. Тепловий розрахунок турбоприводу живильного насосу 29 7. Визначення потужності турбіни та електричного генератора 31 8. Визначення техніко-економічних показників блоку 34 9. Конструкторські та гідравлічні розрахунки бойлерів ТФУ 36 10. Розрахунок конденсаційної установки 47 11. Додаток 51 12. Висновки 62 13. Список використаної літератури 65 Вступ Обєднана енергосистема України стоїть в одному ряду з найбільш потужними енергосистемами промислово розвинутих країн. Встановлена потужність всіх електростанцій України складає 54,2 млн. кВт, з яких частка теплових електростанцій Міненерго 59%. Всього на Україні експлуатується 104 енергоблоки, значна частина яких працює вже більш як 30 років, що суттєво перевищує прийняту в світовій практиці межу фізичного та морального зносу. Використання палива непроектної якості, велика кількість пусків, низьке середнє навантаження енергоблоків призводить до зростання долі електроенергії, що використовується на власні потреби ТЕС. У звязку з цим в 1996 році вони в ряді випадків на 30 45% перевищували проектні значення. На збільшення витрат палива впливає також вимушене зменшення обсягів капітальних ремонтів, зумовлене браком коштів через кризу неплатежів за вироблену енергію. Вказані фактори призвели до абсолютного підвищення питомих витрат умовного палива на відпуск у 1996 році електричної енергії на 18,9 г/кВтг і теплової на 4,5 кг/Гкал порівняно з 1900 роком. Якщо порівнювати з 1995 роком, то в 1996 році мало місце незначне зростання питомих витрат на виробництво електроенергії на 0,7 г/кВтг, а по тепловій енергії питомі витрати знизилися на 0,4 кг/Гкал. До цього слід додати, що питомі витрати палива загалом на електростанціях Міненерго України не перевищують нормативних показників і, порівняно з ними, в 1996 році досягнуто економії у 81,3 тис. т.у.п. Щодо електричних мереж, то в останні роки наявна тенденція до зростання технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на її транспортування. Так, для Міненерго України у 1996 році, порівняно з 1995 роком, вони зросли на 1,29% і склали 13,32%. Основними причинами зростання ТВЕ є: - зміна структури електроспоживання за рахунок зменшення частини споживачів, безпосередньо приєднаних до мереж напругою 110 кВ і вище та зменшення транзитних перетоків по магістральних мережах; - підвищення комерційної складової витрат за рахунок значної кількості пільгових категорій споживачів, крадіжок та несплаченої частини електроенергії; - вимушеної роботи в неоптимальних режимах, що повязане з обмеженням електроспоживання в години максимальних навантажень; - погіршенням технічного стану електричних мереж внаслідок зменшення обсягів капремонту, реконструкції та заміни спрацьованого обладнання. Для подальшого зменшення питомих витрат на виробництво і транспортування енергії на підприємствах Міненерго проводиться цілеспрямована робота щодо енергозбереження та підвищення ефективності роботи енергообладнання. У цьому напрямі загалом Міненерго зроблено: - розроблено і затверджено “Основні заходи щодо забезпечення енергозбереження в галузі у 1997 році”; - розроблено і затверджено “Концепцію розвитку автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку”; - розроблено “Галузеву програму заходів з енергозбереження на період до 2000 року”. Урядом України прийнята Національна енергетична програма на період до 2010 року, якою передбачена широкомасштабна реконструкція та технічне переозброєння

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы