Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

скачать реферат

виконують керівники в різні періоди по-різному. За його класифікацією ці ролі можна звести до трьох великих категорій: ролі міжособистісного спілкування, інформаційні ролі, ролі з прийняття рішень (табл. 2). Менеджери у процесі діяльності дотримуються визначених принципів. Принципи це початок, основа, це те, що є в підвалинах визначеної теорії науки. Принцип керівництва - це орієнтири, що застосовуються в усіх ситуаціях. Наприклад, в управлінні фабрикою з виготовлення морозива використовуються такі ж принципи керівництва, як і на електростанції, в банку, якщо їх правильно застосовують. Освоєння навичок правильного використання цих принципів допомагає стати хорошим керівником. До таких висновків вчені прийшли методами спроб і помилок. Говорячи “це лише теорія”, або “в житті зовсім не так”, розуміють, що недосконалі не принципи, а те, як їх застосовують.

Таблиця 2. Десять керівних ролей за визначенням Мінцберга

Роль Опис ролі Характер діяльності згідно з роллю Ролі міжособистісного спілкування Головний керівник Символічний голова, до обов'язків якого належить використання звичайних обов'язків правового та соціального характеру Церемоніал дії, викликаний соціальним станом Лідер Відповідальний за мотивацію та активізацію підлеглих, набір та підготовку кадрів Фактично всі управлінські дії за участю підлеглих Ланка зв'язку Забезпечує роботу по налагодженню контрактів та джерел інформації Робота із зовнішніми організаціями (переписка, участь у нарадах за межами організації) Інформаційні ролі Приймач інформації Це нервовий центр пошуку зовнішньої та внутрішньої інформації, її поширення Обробка пошти, участь у засіданнях, пов'язаних з отриманням інформації Розповсюджувач інформації Передає інформацію, отриману із зовнішніх джерел, тлумачить інформацію для формування поглядів організації Вербальні контакти, передача інформації підлеглим, дипломатія через слово Представник Представляє організацію в зовнішньому середовищі (з питань політики), експерт з питань галузі Участь у засіданнях, звертання через пошту, передача інформації у зовнішнє середовищеРолі, пов'язані з прийняттям рішеньПідприємець Вишукує можливості всередині самої організації та за її межами Участь у засіданнях, розробка стратегії Особа, яка ліквідовує недоліки Відповідає за дії організації, якщо остання постає перед важливим та раптовим порушенням Обмірковує стратегії, проблеми та поточні питання Розподілювач ресурсів Відповідає за ресурси, прийняття значних рішень Складає бюджет, керує кадрами Особа, яка веде переговори Відповідальний на важливих переговорах Ведення переговорів 2. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

2.1. Критерії ефективного управління

Керування людьми, здійснюване менеджером, ґрунтується на ряді принципів: 1. підтримка в підлеглих почуття самоповаги. Спочатку потрібно похвалити підлеглого і тільки потімдавати вказівки щодо поліпшення роботи; 2. увага проблемам, а не особистостям; 3. активне використання методів підкріплення позитивних реакцій на бажані дії чи негативнихна небажані. На зміну поведінки людей реагувати потрібно відразу ж, тому що відстрочена реакція викликає зайву плутанину; 4. висування ясних вимог, підтримка постійного контакту з людьми, міцних зворотних зв'язків. Ґрунтуючись на цих принципах, менеджер повинний домагатися від підлеглих бажаних результатів: · наводити на думки тих, хто бідує лише в підказці; · давати поради тим, хто має потребу в тому, щоб їх постійно наставляли,
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
консультували, спонукали до дій; · давати прямі вказівки, нагадувати про необхідність діяти некмітливим; · у категоричній формі наказувати, наполегливо вимагати виконання від тих, хто нехтує порадами, вказівками, рекомендаціями; · звільняти, якщо немає іншого засобу змусити людей підкорятися, і, навпаки, заохочувати за сумлінне виконання усіх вказівок керівника. Як і з ким працюватибагато в чому залежить від особливостей характеру людей, не тільки підлеглих, але і керівників. Цей момент менеджер обов'язково повинний враховувати.

2.2. Психологічний портрет керівника

На сучасному етапі розвитку менеджменту визначення психологічного портрета особистості є, на наш погляд, одним із самих складних і важливих питань, рішення якого дозволить підвищити ефективність управління персоналом. Нижче приводяться деякі положення, що визначають психологічний портрет особистості, з роботи “Практична психологія для менеджерів”, написана колективом під науковим керівництвом академіка, доктора психологічних наук, професора Тутушкіної М.К. Автори згаданої роботи виходять з того, що основною ідеєю психології управління є: погано відноситися до людининевигідно. При рішенні проблем управління персоналом варто враховувати, що люди по-різному пристосовуються до життєвих умов. За здатністю до адаптування можна виділити три типи людей: 1з орієнтацією на поточний момент і легкою пристосовуваністю до обстановки; 2з орієнтацією на минуле, здатністю діяти в рамках твердої структури з чіткими дозволами і заборонами, правами й обов'язками; 3з орієнтацією на майбутнє, неадекватною ситуації поведінкою, погано пристосованих до ієрархічної структури. Перший тип людей ефективніше працює при прийнятті рішень, другийпри їхній реалізації в рамках наявних структур, третійяк генератор ідей. Кожному менеджеру важливо вміти розкривати свої внутрішні психологічні резерви. Для цього потрібно навчитися пізнавати себе й інших людей, виявляти темперамент, характер, спрямованість особистості, відношення діяльності і життя до цілей і життєвих ситуацій, очікуване емоційне поводження в напружених ситуаціях і міжособистісних відносинах, ділові якості, стиль керівництва. Стиль керівництваце процес узгодження роботи своїх підлеглих. Успіх застосування того чи іншого стилю залежить від багатьох обставин: змісту задачі і термінів її рішення; особистості керівника; особливостей колективу і виконавця; специфіки “поточного моменту” і ін. факторів. Під стилем розуміється манера поведінки керівника стосовно підлеглих, що дозволяє вплинути на них і змусити робити те, що в даний момент потрібно. Існують дві основні “стильові шкали”: 1. “шкала влади”, діапазон якої простирається від повної демократії до абсолютної автократії. Тут розглядається відношення керівника до своїх підлеглих як до суб'єктів управління; 2. “шкала переваг”, на якій відбивається відношення керівника до підлеглих як до об'єктів управління. По “шкалі влади” стилі підрозділяються на кілька видів, наприклад, на авторитарний, демократичний і ліберальний. Їхні особливості відбиті в табл. 4. (за Э.Е.Старобинським).

Таблиця 4. Характеристика стилів керівництва Параметри взаємодії керівників з підлеглимиСтилі керівництваавторитарнийдемократичний ліберальний1. Прийоми ухвалення рішенняОдноосібно вирішує питанняПеред ухваленням рішення радиться з підлеглимиЧекає указівок від керівництва чи рішення наради2. Спосіб доведення рішення до виконавцівНаказує, розпоряджається, командуєПропонує, проситьПросить3.

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы