Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

скачать реферат

Розподіл відповідальностіБере на себе чи перекладає на підлеглихРозподіляє відповідальність відповідно до переданих повноваженьЗнімає із себе усяку відповідальність4. Відношення до ініціативиПридушуєЗаохочує, використовує в інтересах справиВіддає ініціативу в руки підлеглих5. Відношення до підбора кадрівБоїться кваліфікованих працівниківПідбирає грамотних працівниківПідбором кадрів не займається6. Відношення до недоліків власних знаньУсе знаєусе вмієПостійно підвищує свою кваліфікацію, враховує критикуПоповнює свої знання і заохочує цю рису у підлеглих7. Стиль спілкуванняТримає дистанцію, не товариськийДружньо набудований, любить спілкування Боїться спілкування, спілкується з підлеглими тільки з їх ініціативи8. Характер відносин з підлеглимиДиктується настроємРівна манера поведінки, постійний самоконтрольМ'який, покладливий9. Відношення до дисципліниПрихильник формальної твердої дисципліниПрихильник розумної дисципліни, здійснює диференційований підхід до людейВимагає формальної дисципліни 10. Відношення до морального впливу на підлеглихВважає покарання основним методом стимулювання. Заохочує тільки по святахВикористовує різні види стимулів, не завжди орієнтуючись на святаДіє приблизно так само, як і демократ Крім розглянутих стилів керівництва в літературі пропонуються системи управління X, Y, Z. Х(МакГрегор, 1960 р.)авторитарний підхід до управління, тобто пряме регулювання і твердий контроль. Люди ледачі, мають потребу в примусі, контролі, керівництві, стимулюванні до сумлінної роботи, припускає страх покарання. Y(автор той же)робітники творці і їх потрібно наділяти повноваженнями. Це демократичний (партисипативний) підхід, що приводить до делегування повноважень, збагаченню змісту роботи, поліпшенню взаємин, визнанню того, що мотивація людей відбувається на основі складної сукупності психологічних потреб і чекань. Z(В. Оучи, 1981 р.)ця теорія розроблена на основі особливостей японського стилю управління, визначає ряд принципових положень: довгострокова, іноді довічна, система наймання на роботу, колективне прийняття рішень і колективна відповідальність, повільне просування по службі і неспеціалізованій кар'єрі (тобто ротація працівників через різні види робіт), неявний механізм контролю, усебічна турбота про персонал.

2.3. Модель оцінки ділових якостей працівників і менеджерів фірми

До сучасних менеджерів відносять осіб “з індивідуальним підходом”, які допомагають підлеглим учитися на власному досвіді і які підтримують у співробітниках дух підприємництва і творчості. Такі керівники успішно вирішують основні проблеми людських відносин, до яких прийнято відносити: уміння реагувати на непередбачені реакції підлеглих; подолання інформаційного “голоду” у колективі; чітке формулювання вимог до співробітників; установлення з ними надійного зворотного зв'язку; здібність відокремити “зерна від плевел”, оскільки люди далеко не завжди правильно інтерпретують події і не завжди говорять те, про що думають. Вони ставлять перед собою задачу дати людям можливість досить заробляти, почувати задоволення від своєї праці, брати участь в управлінні підприємством, створювати умови для самостійного рішення проблем. У цій повазі до особистості людини виявляється вища суть гуманізму менеджменту. Керівник не повинен прагнути бути «кращим другом» для кожного. Це потрібно тільки у відношенні дійсно коштовних, морально зрілих людей. Але об'єктивним у відношенні кожного шеф повинний бути обов'язково. Сучасний менеджер виступає в
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
декількох іпостасях. По-перше, це керуючий, убраний владою, що керує колективом. По-друге, це лідер, здатний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції. По-третє, це дипломат, що встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти. По-четверте, це вихователь, що володіє високими моральними якостями, здатний створити колектив і направляючий його розвиток у потрібне русло. По-п'яте, це інноватор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той чи інший винахід, рацпропозиція чи “ноу-хау”. По-шосте, це просто людина, що володіє високими знаннями і здібностями, рівнем культури, чесністю, рішучістю характеру й у той же час розважливістю, здатністю бути зразком у всіх відносинах. В ув'язуванні з функціями керування роль менеджера зводиться до наступного: 1. Він голова, організатор, що користається повагою і що вміє працювати з людьми; 2. Він генератор ідей, що прагне заглянути в суть проблеми, докопатися до істини. Його слабке місцехворобливе відношення до критики; 3. Ввін ентузіаст: сповнений енергії, що береться не тільки сам за будь-які завдання, але і надихаючий на це інших. Він може бути властолюбний і тому з тими, хто не йде за ним, дратівливий; 4. Він контролер, аналітик, здатний оцінити зроблене, висунуту ідею, знайти в ній сильні і слабкі місця. Це гарант якості. Він виконавчий, надійний, але іноді похмурий і часто цурається людей; 5. Він шукач вигод, що цікавиться зовнішньою стороною справи. Виконавчий і може бути гарним посередником між людьми, оскільки звичайно він самий популярний; 6. Він виконавець, гарний адміністратор, здатний втілювати ідею в життя. Надійний, здатний до кропіткої роботи, але часто “тоне” у дріб'язках, а тому іноді повільний; 7. Він роботяга. Подобається всім насамперед тому, що не прагне зайняти нічиє місце, зате здатний вислухати і підбадьорити. У житті він не помітний, але коли він відсутніййого не вистачає; 8. Він шліфувальник, необхідний, щоб зв'язувати розірвані кінці. Менеджер високого класу повинний: 1. Уміти ставити високі особисті мети по задоволенню потреб у самовираженні, прагнути вести нормальний спосіб життя, підтримувати гарну фізичну форму, постійно підвищувати свою кваліфікацію, ясно і дохідливо викладати свої думки, бути чесним, обов'язковим, цілеспрямованим і красиво вдягатися. 2. Уміти науково прогнозувати стратегію розвитку фірми, ефективність і конкурентноздатність товару, що випускається, вивчати й оцінювати фактори, що впливають на конкурентноздатність, аргументовано доводити усно і письмово свої ідеї. 3. Уміти формулювати мети колективу, розуміти характер, особливості особистості й адекватно оцінювати себе й інших людей, підтримувати нормальний морально-психологічний клімат у колективі, знімати стреси, згладжувати конфліктні ситуації. 4. Знати технічні і технологічні особливості, принцип дії що купується, що випускається чи продаваного об'єкта, розбиратися в питаннях уніфікації, стандартизації, спеціалізації й автоматизації виробництва. 5. Вміти аналізувати, прогнозувати, економічно оцінювати і приймати рішення в умовах невизначеності. 6. Вміти організовувати себе і колектив на досягнення поставлених цілей, виконувати функції розподільника ресурсів, диспетчера і координатора, делегувати функції і відповідальність по рівнях керування, організовувати стимулювання працівників за реалізацію концепції маркетингу, підвищення

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы