Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Секретар керівника

скачать реферат

________________________________________________________________________________________________________________________________

РОБОЧИЙ ЧАС 7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку. 8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): _____________________________________________. (вказати необхідне) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 9. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту. 10. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством. 11.Інші умови: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________ (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок

укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників) ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ 12. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі. 13. Цей контракт припиняється: а) після закінчення строку дії контракту; б) за згодою сторін; в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом; г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (стаття 38, 39 КЗпП України) та цим контрактом; д) з інших підстав, передбачених законодавством. 14. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством: 1. _____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________ При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України. 15. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин встановлюються додаткові гарантії та компенсації: __________________________________________________________________ 16. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні. 17; За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 18. Строк дії контракт ._____________________________ до ________________________. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 19. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням. 20. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі. 21. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу Додатки до контракту: ____________________________________________________________________________

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

(вказується перелік додатків, якщо вони є) 22. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АДРЕСИ СТОРІН 23. Відомості про роботодавця: Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина підприємця _____________________________________________________ Адреса: ______________________________________________________________________ Розрахунковий рахунок № _____________________ (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в _____________________________________________________ 24. Відомості про працівника: Домашня адреса: _________________________________________________________ телефон: _________________________________________________________________ Паспорт: серія ______________.__ № ____________________________________________

виданий «_____» ___________________________________________р. _______________ ___________________________________________________________________________ (вказати орган, що видав паспорт) Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг _______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК ___________________________________ ___________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) ( прізвище, Ім'я, по батькові, підпис)

М.П «____» ____________ ________р.

скачать реферат
первая   ... 16 17 18 19

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы