Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Регистрации актов гражданского состояния

скачать реферат

у місячний строк.

Важливим є те, що визначним моментом в статусі громадянина являється запис органів РАГСу, тільки після якогопочинає "де юро" діяти другий громадянський статус. Наглядно це можна побачити па прикладі реєстрації розірвання шлюбу: шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзі записів актів про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не дата постановлення рішення суду про розірвання шлюбу, а дата реєстрації розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану хоча б одним з подружжя. Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу. Але реєстрацію розірвання шлюбу необхідно провести не лише своєчасно, а й належним чином, тобто помилки не повинно бути. І цей момент чітко регламентує закон: при одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу орган реєстрації актів громадянського стану зясовує, чи не було зареєстровано розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану за заявою другого з подружжя. Якщо такої реєстрації не було або той з подружжя, що подав заяву, про неї не знає, орган реєстрації актів громадянського стану після реєстрації заяви в спеціальному журналі не пізніше тижневого строку надсилає до органу реєстрації актів громадянського стану України за місцем реєстрації шлюбу запит про те, чи немає в запису акта про шлюб відмітки про вже проведену реєстрацію розірвання шлюбу. Тому з подружжя, що подав заяву, розяснюється, що після одержання відповіді розірвання шлюбу буде зареєстровано. Орган реєстрації актів громадянського стану, одержавши повідомлення про відсутність відмітки про розлучення, запрошує заявника для реєстрації розірвання шлюбу і в його присутності реєструє розлучення.

Велику увагу співробітникам необхідно рпиділяти таким важливим актам, як належна та своєчасна реєстрація смерті та зміні прізвища, імені та по батькові.

Ця увага викликана тим, що ці оменти можуть використовуварися для зкривання злочину, або укриванню від властей розшукованих злочинців. Якщо мислити кримінально, то можна вигадати іще багато спікуляцій, повґязаних з вищевказаними моментами. Тому, в інструкції для РАГСу чітко вказано, як належним чином оформити ці акти. Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання довідки лікувального закладу або висновку судово-медичної експертизи чи прокурора - не пізніше пяти діб. Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а також реєстрація факту смерті, встановленого в судовому порядку, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, а також відділами реєстрації актів громадянського стану міських (міст обласного підпорядкування) і районних у містах Рад народних депутатів. Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набрання законної сили рішенням суду, якщо інше не зазначено в рішенні. Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво або фельдшерська довідка про смерть, видані лікувальним закладом, рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі. Ці документи додаються до другого примірника запису акта про смерть. Реєстрація смерті військовослужбовців та військових будівельників, які загинули в період проходження військової служби у мирний час, провадиться відділами реєстрації
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
актів громадянського стану з зазначенням у актовому запису та у свідоцтві про смерть про те, що смерть настала в період проходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі “Причина смерті” лікарського свідоцтва про смерть, виданого лікувальним закладом. Паспорти померлих осіб щомісяця передаються за списком до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації смерті, а військові квитки - до районних (міських) військкоматів, в яких померлі перебували на обліку. Нездача паспортів або військових квитків померлих не є перешкодою до реєстрації смерті. Про нездачу паспорта або військового квитка орган реєстрації актів громадянського стану зобовязаний повідомити органи внутрішніх справ або районний (міський) військовий комісаріат.

Реєстрація переміни прізвища, імені та по батькові громадян України провадиться на підставі дозволу, виданого в порядку, передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N 233 ( 233-93-п ). Цей порядок виключає можливість зловживання цим актом.

При задоволенні клопотання заявникові розяснюється, що він повинен у тримісячний строк зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові. У разі порушення цього строку без поважних причин дозвіл на переміну прізвища, імені, по батькові втрачає силу. Повторне клопотання може бути розглянуте лише через рік. Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові призовника і військовозобовязаного відділ реєстрації актів громадянського стану повідомляє районний (міський) військовий комісаріат, в якому призовник чи військовозобовязаний перебуває на обліку, а також відділ внутрішніх справ райміськвиконкому за місцем проживання заявника.

Це тільки невеликі видержки і цитати з упорядоченої системи законів, підзаконних правових актів та інструкцій, які рагламентують працю, та належне оформлення актів РАГСу. Навіть з цих невеликих уривків видно, що як і в любому іншому правовому акті, належність та своєчасність іде через весь текст.

3. Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану. Згідно статті 158 Кодекса про шлюб та сімю України народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміна імені, фамілії підлягають реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану. Що стосується такого моменту, як зміни та виправлення в документах цих актів, то більш конкретно він регламентується спеціальною інструкцією МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, від 03.05.1994 року. В ній чітко вказані правила з питань внесення змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану провадиться при наявності достатніх підстав та при відсутності спору між заінтересованими особами відділами реєстрації актів громадянського стану.При наявності спору між заінтересованими особами питання про внесення змін, доповнень і виправлень у записи вирішуються у судовому порядку. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану при наявності відповідних документів провадиться: а) при зміні прізвища, імені, по батькові, місця і дати народження в зв'язку з усиновленням (удочерінням) дитини, а також у разі запису усиновителів батьками усиновленого; б) при зміні прізвища одного з подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу або визнанням шлюбу недійсним; в) при зміні прізвища дитини

скачать реферат
1 2 3 4 5 6

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы